Literatura Infantil e Xuvenil Angloxermana e a súa Tradución

Contact

Enderezo
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCCION
Campus Lagoas-Marcosende
36200 PONTEVEDRA (Vigo)
Teléfono
986812360
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Literatura para nenos e mozos en inglés, alemán e francés, traducións e adaptacións (análise das catro linguas oficiais en España).
Análises literarios e críticas de libros infantís en inglés, francés e alemán.
Estudo histórico-social do desenvolvemento da literatura infantil en inglés, francés e países de fala alemá.
Tradución multimedia. Críticas de produtos audiovisuais derivados de libros para nenos e mozos.
A tradución audiovisual: subtítulos para persoas con problemas auditivos e sordas.
Produtos audiovisuais de dobre receptor (nenos/mozos e adultos) e a súa tradución.
Accesibilidade en LIX e en produtos audiovisuais de dobre receptor (nenos/mozos e adultos): subtitulado para persoas xordas; audiodescrición para persoas cegas e
lectura sinxela para persoas con discapacidade cognitiva ou problemas de comprensión lectora.
Innovación docente en LIX, produtos audiovisuais de dobre receptor (nenos/mozos e adultos) e accesibilidade: podcasts, pílulas docentes, LIJ nas redes sociais.
LIX de tradición oral: contos, rimas e cancioneiros do folklore tradicional.
Palabras chave
Literatura infantil e xuvenil, LIX, tradición oral, tradución de LIX, tradución audiovisual de produtos de dobre receptor, accesibilidade, subtitulación para persoas xordas, audiodescrición para persoas cegas, lectura sinxela para persoas con discapacidade cognitiva, dificultades de comprensión lectora, innovación docente en LIX

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Selección de obras de Literatura infantil e xuvenil (LIX) para bibliotecas.
Consultoría sobre LIX (temática, autores, etc.) para empresas, institucións e centros de ensino.
Educación literaria: análise crítica de libros infantís e xuvenís e das súas traducións.
Educación audiovisual: análise crítica de produtos audiovisuais para a nenez e a mocidade.
Edición de libros.
Tradución e adaptación de libros infantís e xuvenís.
Audiolibros, videolibros (tradución automática e/ou dobraxe e subtitulación) e podcasts sobre LIX.
Aplicacións das tecnoloxías do deepfake e da tradución cara a cara (face-to-face translation).
Control de calidade e revisión de traducións de LIX e de produtos audiovisuais de dobre receptor (nenos/mozos e adultos).
Subtitulación para persoas xordas.
Audiodescrición para persoas cegas.
Adaptacións (literarias e audiovisuais) a lectura Sinxela para persoas con discapacidade cognitiva ou problemas de comprensión lectora (nenos e mozos, persoas de idade ou con patoloxías mentais ).
Clubs de lectura para meniños, persoas con discapacidade cognitiva, persoas de idade ou con patoloxías mentais, reclusos, etc. Lugares: colexios, asociacións, residencias, hospitais, cárceres e outros.
Actividades de dinamización sociocultural: charlas, conferencias, obradoiros, exposicións.

Membros de grupo

Filología alemana
Miembro
Traducción e interpretación
Coordinador/a
Traducción e interpretación
Subdirector/a
Traducción e interpretación
Subdirector/a 2
Filología inglesa
Personal Apoio
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Didáctica de la lengua y la literatura
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación