Lingua e Texto

Contact

Enderezo
Facultade de Filoloxía e Traducción
Campus As Lagoas Marcosende
36206 VIGO (PONTEVEDRA)
Teléfono
986812368

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Estudo das textualidades francófanas: a súa historicidade, as súas especificidades lingüísticas, as súas formas de circulación, textualidades dixitais e didáctica do texto.
Didáctica do francés como lingua estranxeira e novas tecnoloxías.
A lingua francesa na era internet, novas formas de expresión.
Cultura francesa e francófona.
Palabras chave
lingua
texto
semiótica
retórica
lexicografía
lingüística

Resultados de investigación