Lingua e Literatura Galegas

Ámbito de investigación

Palabras chave
a) Linguas minorizadas de Europa. IP Xosé H. Costas González
b) Onomástica, etimoloxía, Literatura Galega. IP Gonzalo Navaza Blanco
c) Dialectoloxía galega e portuguesa. IP Aquilino S. Alonso Núñez

Resultados de investigación