Laboratorio de Informática Aplicada

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
15/12/2010
Código
LIA2

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Procesado de imaxes
- Simulación, optimización e aproximación
- Enxeñaría de espacio
- Sistemas informáticos intelixentes
- Gráficos de computado
- Informática biomédica
Palabras chave
Procesamiento de imágenes -Simulación
optimización y aproximación-Informática gráfica-Ingeniería de software orientado a agentes-Ingeniería de software en sistemas multimedia-Sistemas sotware inteligentes

Group members

Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Sin asignar
sen asignacion
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Coordinador/a

Research results