Inmunoloxía

Contact

Enderezo
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS BIOMÉDICAS (CINBIO)
Campus Universitario s/n
36310 Vigo
Teléfono
986 130 141
Correo electrónico
Páxina web
http://inmunologia.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Nanomedicina: plicación das nanoestructuras no campo da biomedicina:
-Estandarización de métodos para comprobar a biocompatibilidade, toxicidade e inmunoxenicidade das nanopartículas.
-Biosensores utilizando anticorpos e nanoestruturas.
Tuberculose.
-Deseño dunha vacina eficaz empregando nanomateriais fronte a M. tuberculosis
-Transcriptómica masiva de pacientes e contactos (infectados e non infectados).
-Perfil inmunolóxico de resposta a antíxenos de M. tuberculosis.
Acuicultura. Deseño de técnicas inmunolóxicas para detectar, rápida e adecuadamente, a presenza de diferentes organismos mariños e toxinas mariñas.
Vacinas. Resposta inmune ás nanovacinas utilizando diferentes vías de administración (intranasal ou intramuscular) en modelos animais.
Inmunoterapia: anticorpos monoclonais totalmente humanos dirixidos ás células humanas que poderían ser útiles en terapia humana.
-Anti-CD69.
-Anti-Class II MHC
-Varios fronte a linfocitos B e monocitos humanos.
Palabras chave
nanotecnoloxía, nanotoxicidade, vacinas, tuberculose, anticorpos monoclonais, transcriptómica masiva, bioinformática, autoinmunidade, inmunoterapia, resposta inmunitaria, Western blot, citometría de fluxo, ELISA, dot blot, fagocitose, inmunodetección, cromatografía, bioloxía molecular, cancro, biosensor, inmunohistoquímica, modelos animais (ensaios preclínicos)

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Inmunoloxía básica, clínica e aplicada.
Vacinas.
Desenvolvemento de anticorpos monoclonais: terapia humana / identificación celular.
Nanotecnoloxía: toxicidade e inmunoxenicidade dos nanomateriais.
Cultivo celular (cultivos tumorais e primarios).
Técnicas de bioloxía molecular: PCR, RT-PCER, secuenciación, transcriptómica masiva
Estudos de fagocitose.
Ensaios de citotoxicidade (MTT, LDH, Excelligence ...)
Detección de endotoxina en diferentes mostras.
Manipulación dos animais (rata, rato): estudo da resposta inmune para o desenvolvemento de vacinas eficaces.
ELISA: cuantificación de citoquinas, anticorpos e outras moléculas.
Western blot, dot blot.
Biosensores: electroquímicos/ de fluxo lateral.
Cultivos bacterianos.
Citometría de fluxo, microscopía confocal.
Microscopía SEM e TEM.
Histoloxía.
Procura de sustancias inmunorreguladoras.
Modelos experimentais de autoinmunidade.
Modelización matemática e Bioinformática

Membros de grupo

Biología celular
Investigador/a Principal
Inmunología
Coordinador/a
Área externa
Colaborador/a
Área externa
Colaborador/a
Inmunología
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Inmunología
Miembro
Inmunología
Personal Apoio
Área externa
Colaborador/a
Área externa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Inmunología
Miembro
Inmunología
Colaborador/a
Inmunología
Miembro
Inmunología
Miembro
Inmunología
Miembro

Resultados de investigación