Historia Contemporánea 1

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
30/03/2017
Códigos de adscrición de departamento
D00007
Código
HC1

Contact

Enderezo
Facultade de Historia, Campus As Lagoas s/n, 32004 (Ourense)
Teléfono
988 387 101
Correo electrónico
Páxina web
www.historia_contemporanea.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Biografías
Historia xeral: Teorías e métodos.
Historia contemporánea: Historia do presente.
Historia por especialidades: Historia das relacións internacionais. Historia das ideas políticas.
Historias especializadas: Historia política, rural, social, cultural e das relixións.
Demografía histórica: Migracións.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Planificación territorial estratéxica.

Membros de grupo

Historia contemporánea
Miembro
Análisis geográfico regional
Miembro
Historia contemporánea
Miembro
Historia contemporánea
Coordinador/a
Historia contemporánea
Miembro
Historia de américa
Miembro
Historia contemporánea
Subdirector/a
Análisis geográfico regional
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación