HisLing_Lingúística Hispánica

Datos xerais

Data de alta
02/04/2009
Código
HLIN

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Historiografía lingüística
Análise do discurso
Fonética e Fonoloxía experimental
Lingüística experimental e aplicada
Ensinanza-aprendizaxe de linguas
Traductoloxía
Gramática do español

Resultados de investigación