GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Combustión
Modelado, simulación e optimización de equipos térmicos.
Simulacións dinámicas da resposta térmica de Edificios e as suas Instalacións
Materiales de Cambio de fase.
Enxeñería Biomédica.
Sistemas Anticontaminación de Motores de Automoción.
Ebulición.
Sistemas de recuperación de calor residual para automoción.
Aerodinámica de vehículos.
Palabras chave
Procesos térmicos
fluídos
CFD
intercambiadores de calor
aerodinámica
novos combustibles
xemelo dixital
Machine Learning

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Modelado e optimización de equipos e procesos térmicos.
Combustión (biomasa e biocombustibles)
Simulacións dinámicas da respuesta térmica de edificios e sus instalacións.
Simulación lumínica.
Arquivos meteorolóxicos e monitorización ambiental interiores.
Motores de combustión interna (simulación e ensaio).
Sistemas anticontaminación de motores de automoción.
Refrixeración de componentes e sistemas electrónicos.
Simulación de fluidos aplicados á Enxeñaría biomédica.
Sistemas de recuperación de calor residual para automoción.

Membros de grupo

Mecánica de fluidos
Miembro
Mecánica de fluidos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Coordinador/a
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Desconocida
Miembro
Máquinas y motores térmicos
sen asignacion
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Mecánica de fluidos
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Mecánica de fluidos
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería eléctrica
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación