Grupo de Estudos en Traballo Social: Investigación e Transferencia

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
-Liña de investigación 1. Traballo social: Infancia, adolescencia, familia e ciclos vitais.
-Liña de investigación 2. Rol profesional, enfoques e metodoloxías da intervención, e innovación social en Traballo social.
-Liña de investigación 3. Sistema de coidados, Saúde e Promoción da autonomía persoal.
-Liña de investigación 4. Dereitos Humanos, Igualdade, Xénero, e Deseño de políticas sociais e de proxectos para a inclusión e para a transformación social.
Palabras chave
Traballo social, Infancia e Adolescencia, Familia, Ciclos vitais, Xénero, Inclusión social, Rol profesional, Metodoloxía no Traballo social, Intervención e Innovación social, Ética, Sistema de coidados, Saúde, Promoción da autonomía persoal, Traballo social socio-sanitario, Dereitos Humanos, Políticas sociales, Traballo social crítico, Transformación social

Membros de grupo

Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Trabajo social y servicios sociales
Coordinador/a
Trabajo social y servicios sociales
Subdirector/a 2
Trabajo social y servicios sociales
Subdirector/a
Desconocida
Colaborador/a

Resultados de investigación