Grupo de Enxeñería de Fabricación (GEF)

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Estudos de maquinabilidade. Análise de procesos de mecanizado. Mecanizado robotizado.
Estudos de triboloxía e análises de calidade superficial.
Deseño, desenvolvemento e simulación de utillaxes e máquinas para os procesos de suxección, manipulación, transporte de pezas e de ferramentas.
Estudos de reinxenñaría e prototipado rápido.
Estudo de procesos de inxección de plástico e deseño de moldes.
Estudo e análise de procesos de modelado por fundición.
Aplicación de tecnoloxías avanzadas, métodos e sistemas CAD/CAM/CAX
Palabras chave
Deseño e desenrrolo de producto e procesos
ferramientas CAD,CAM, CAE
Catia V5
NX Siemens
inxección de plásticos
fundición
calidad superficial
metroloxía dimensional

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e desenrolo de producto e procesos. Analisis de procesos de fabricación aditiva.
Estudos de triboloxía e análises de calidade superficial.
Estudo e análise de procesos de modelado por fundición e por inxección de plasticos.
Análise de procesos de mecanizado. Mecanizado robotizado.
Cursos de Catia V5 y NX Siemens.

Resultados de investigación