Grupo de Ecuacións Diferenciais e Simulación Numérica

Ámbito de investigación

Palabras chave
Análise matemática
Resolución numérica
Teoría cualitativa
aplicacións de ecuacións diferenciais funcionais e ecuacións de diferenzas
Modelo matemático 3D de simulación numérica
Enxeñería baseada en EDP

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Ecuacións diferenciais e simulación numérica
Teoría cualitativa e aplicacións de ecuacións diferenciais funcionais e ecuacións diferenciais.
Ministerio de Ciencia e Innovación
Modelos, Análise Matemática e Resolución numérica de algúns problemas en ciencia e enxeñería baseados en EDP.
Ministerio de Educación, Cultura e Deportes
Contrato-Programa de Proxección Científica e Industrial de Matemáticas Aplicadas
Universidade de Vigo
Ferramenta para prever o quecemento de pezas nos fornos industriais e a súa aplicación ao deseño de condicións de funcionamento do forno.
Xunta de Galicia
Desenvolvemento dun modelo matemático 3D de simulación numérica do comportamento térmico do pé e calzado humano.
Umana Innova S.L

Resultados de investigación