Grupo de Dereito Procesual

Contact

Enderezo
Facultade Ciencias Xurídicas e do Trabajo / Campus Lagoas-Marcosende (Vigo)
Teléfono
986 812 413
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Proceso civil
Proceso penal
Resolución alternativa de conflitos
Protección de dereitos fundamentais
Menores desprotexidos e delincuentes
Protección de consumidores
Loita contra a corrupción
Proceso laboral ordinario - Cooperación xudicial civil e penal

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Formación de colectivos.
- Informes xurídicos.

Membros de grupo

Derecho romano
Miembro
Derecho civil
Miembro
Derecho procesal
Miembro
Derecho civil
Miembro
Historia del derecho y de las institucio
Miembro
Derecho civil
Miembro
Derecho procesal
Coordinador/a
Derecho civil
Miembro
Desconocida
Miembro
Derecho constitucional
Miembro
Derecho procesal
Miembro
Derecho procesal
Miembro
Derecho procesal
Miembro
Sin asignar
sen asignacion
Derecho constitucional
Miembro

Resultados de investigación