GRIEE (Group of Researchers in Empirical Economics)

Datos xerais

Data de alta
31/03/2017
Códigos de adscrición de centro
303
Código
EA10

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812516
Correo electrónico
Páxina web
http://griee.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Economía da saúde: avaliación económica; modelos de demanda de asistencia sanitaria; xestión de listas de espera; valoración da dependencia.
Economía da familia: fertilidade e decisións laborais; modelos de asignación de tempo no fogar.
Economía industrial: i+d; cambio técnico, competencia; capital humano; produtividade; estratexias empresariais.
Economía rexional e crecemento económico
Palabras chave
i+d+i
estratexias empresariais
saúde

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Elaboración de informes sectoriais
Análise de datos microeconómicos

Membros de grupo

Economía aplicada
Miembro
Fundamentos del análisis económico
Miembro
Fundamentos del análisis económico
Investigador/a Principal
Economía aplicada
Miembro
Fundamentos del análisis económico
Miembro
Fundamentos del análisis económico
Miembro
Economía aplicada
Coordinador/a
Fundamentos del análisis económico
Miembro

Resultados de investigación