Gramática, Discurso e Sociedades (GRADES)

Contact

Enderezo
Facultad de Filología y Traducción
Campus de Vigo
Teléfono
+ 34 986 812 071
Correo electrónico
Páxina web
http://grades.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Análise da conversa
Análise do discurso
Bilingüismo
Gramática e léxico
Lexicografía
Lexicografía crítica
Linguas de sinais
Lingüística clínica
Lingüística de corpus
Minorías lingüísticas
Política lingüística
Sociolingüística
Dereitos lingüísticos
Palabras chave
Bilingüismo, corpus, dicionarios, discurso, discurso alimentario, gramática, lexicografía, linguaxe inclusiva, lingua de signos española, neofalantes, relacións actanciais, demencia, lingua galega, lingua española, discurso de xénero, sociolingüística política, discurso político

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Edición de revistas científicas.
Creación e/ou actualización de bases de datos de corpus lingüísticos (ADESSE, ISignos, DAME).
Creación de material educativo para linguas minorizadas.
Desenvolvemento de iniciativas para a protección e promoción das linguas minoritarias (CELMI).
Recollida e análise de corpus lingüísticos.
Análise de boas prácticas de discursos especializados en prensa escrita (p. ex. discurso alimentario).
Análise crítica de dicionarios e as súas ideoloxías asociadas.
Estudos de bilingüismo desde a análise do discurso e a conversa.
Deseño e execución de medidas/plans de desenvolvemento para o fomento do uso de linguas minorizadas, particularmente da lingua galega (linguas bantú, lingua de signos...).
Análisis do discurso político.

Membros de grupo

Lengua española
Miembro
Lingüística general
Coordinador/a
Lengua española
Miembro
Desconocida
Miembro
Lingüística general
Miembro
Lingüística general
Miembro
Lengua española
Miembro
Lingüística general
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Lengua española
Miembro

Resultados de investigación