Gramática, Discurso e Sociedades (GRADES)

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Análise da conversa.
- Análise do discurso.
- Bilingüismo.
- Gramática e léxico.
- Lexicografía.
- Lexicografía crítica.
- Linguas de sinais.
- Lingüística clínica.
- Lingüística de corpus.
- Minorías lingüísticas.
- Política lingüística.
- Sociolingüística.
- Dereitos lingüísticos.
Palabras chave
Bilingüismo, corpus, dicionarios, discurso, discurso alimentario, gramática, lexicografía, linguaxe inclusiva, lingua de signos española, neofalantes, relacións actanciais, demencia, lingua galega, lingua española, discurso de xénero

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Edición de revistas científicas.
- Creación e actualización das bases de datos ADESSE e ISignos.
- Creación de material educativo para linguas minorizadas.

Membros de grupo

Lengua española
Miembro
Lingüística general
Coordinador/a
Lengua española
Miembro
Desconocida
Miembro
Lingüística general
Miembro
Lingüística general
Miembro
Lengua española
Miembro
Lingüística general
sen asignacion
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Área externa
Colaborador/a
Lengua española
Miembro

Resultados de investigación