Food and Health Omics

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
-
-
-
Palabras chave
Alimentos
compostos bioactivos
contaminantes
técnicas ómicas
saúde
calidade alimentaria

Resultados de investigación