Fisioloxía de Peixes

Contact

Enderezo
Facultade de bioloxía (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986 812 564
Páxina web
http://fisioloxiapeixes.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Control da inxesta de alimento en peixes por factores metabólicos, neuroendocrinos e ambientais.
Mecanismos sensores de nutrintes e metabolismo enerxético en peixes.
Interacción entre os mecanismos de control da inxesta en peixes e a resposta ao estrés.
Fisioloxía do órgano pineal e da melatonina.
Ritmicidade diaria e estacional en peixes, mecanismos moleculares do reloxo circadiano.
O eixo hipotálamo-hipófise-interrenal e a resposta ao estrés en peixes.
Palabras chave
Acuicultura, fisioloxía, peixes, troita, lenguado, rodaballo, peixe cebra, dorada, nutrición, alimentación, inxesta, metabolismo, sensores de nutrintes, benestar, estrés, crecemento, endocrinoloxía, neuroendocrinoloxía, ritmos diarios e estacionais

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Avaliación de parámetros indicativos de estrés/benestar de peixes en cultivo.
Avaliación de parámetros relacionados co metabolismo e a alimentación de peixes en cultivo.
Avaliación de parámetros relacionados con variacións diarias e estacionais de actividade de peixes en cultivo.

Resultados de investigación