Fisicoquímica de Coloides e Superficies

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias (campus de Ourense).
Teléfono
986 812 299
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Eliminación de materia orgánica (DQO) en efluentes industriais mediante tratamentos electroquímicos.
Análise de contaminación metálica en solos.
Microemulsións: Simulación por ordenador de síntese de nanopartículas en microemulsións.
Obtención e caracterización de películas finas de Langmuir e Langmuir Blodgett (LB).
Deseño de modelos de sensores, deseño e construción de electrodos modificados con películas finas de moléculas con grupos funcionais de interese.
Caracterización de compostos mediante técnicas electroquímicas.
Palabras chave
Compoñentes electroquímicos, contaminación metálica, dqo, macromoléculas, microemulsións, películas finas, polielectrolitos, técnicas electroquímicas, tratamentos electroquímicos, fisicoquímica, solos, nanopartículas, interfases, contaminación, materia orgánica, caracterización solos, efluentes, metais pesados, coloides, simulación, caracterización, electrodos, sensores químicos

Resultados de investigación