Física Aplicada 2

Contact

Enderezo
Facultad de Ciencias del Mar
Campus de Vigo
Teléfono
+34 986 812 631
Correo electrónico
Páxina web
http://grupofa2.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Caracterización de materiais
Física Aplicada ó Medio Ambiente
Física Aplicada á Biomediciña
Palabras chave
Fluídos, propiedades termofísicas, propiedades de transporte, modelización teórica, líquidos complexos, Ecuacións de estado, Simulación molecular, coloides, xeles, nanopartículas, nanoestructuras, nanofluidos, magnetismo, microcalorimetría, termodinámica, DSC, TGA, incendios forestais, fluídos caloportadores, lubricantes, refrixerantes, reología

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Caracterización de materiaIs complexos e modelos de estado líquido, tanto experimentais como teóricas
Física aplicada ó medio ambiente:
Teledetección aplicada ó medio marino; Sistemas de monitorización da calidade da auga; Enerxías renovables; Sostenibilidade na recuperación de tecidos.
Física aplicada a biomediciña e a cosmética:
Aplicacións da microcalorimetría ó diagnóstico e tratamento de infeccións bacterianas; Aplicacións termoterapéuticas e cosméticas de novos productos.

Membros de grupo

Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Física aplicada
sen asignacion
Física aplicada
Colaborador/a
Física aplicada
Investigador/a Principal
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
sen asignacion
Física aplicada
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Personal Apoio

Resultados de investigación