Física Aplicada 2

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Caracterización de materiais
Física Aplicada ó Medio Ambiente
Física Aplicada á Biomediciña
Palabras chave
Fluídos, propiedades termofísicas, propiedades de transporte, modelización teórica, líquidos complexos, Ecuacións de estado, Simulación molecular, coloides, xeles, nanopartículas, nanoestructuras, nanofluidos, magnetismo, microcalorimetría, termodinámica, DSC, TGA, incendios forestais, fluídos caloportadores, lubricantes, refrixerantes, reología

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Caracterización de materiaIs complexos e modelos de estado líquido, tanto experimentais como teóricas
Física aplicada ó medio ambiente:
Teledetección aplicada ó medio marino; Sistemas de monitorización da calidade da auga; Enerxías renovables; Sostenibilidade na recuperación de tecidos.
Física aplicada a biomediciña e a cosmética:
Aplicacións da microcalorimetría ó diagnóstico e tratamento de infeccións bacterianas; Aplicacións termoterapéuticas e cosméticas de novos productos.

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Personal Apoio

Resultados de investigación