ERENEA (Economía dos Recursos Naturais e Ambientais)

Datos xerais

Data de alta
31/03/2017
Códigos de adscrición de centro
303
Código
HI8

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias económicas e empresariais (campus de vigo, lagoas-marcosende)
Teléfono
986812049
Correo electrónico
Páxina web
http://erenea.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas
Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores
Valoración económica de espazos naturais
Avaliación económica de impactos ambientais
Actividades turísticas de ocio e recreo
Palabras chave
Pesca e acuicultura
impactos socioeconómicos
preferencias dos consumidores
poder de mercado
indicadores ambientais
contaminación ambiental e mariña
patrimonio marítimo
medio
cambio climático
turismo
espazos naturais
recursos naturais
gobernanza

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas:
-Análise económica e avaliacións de medidas de xestión de pesquerías
-Observatorio de prezos, seguimento e transmisión de prezos de produtos do mar: axentes e redes comerciais
-Informes sobre Política Marítima e Política Pesqueira na Unión Europea
-Estimación de beneficios sociais da conservación do patrimonio marítimo-pesqueiro
Gobernanza e recursos naturais:
-Sistemas socio-ecolóxicos e sistemas de gobernanza
-Avaliación de políticas económicas sobre recursos naturais
-Políticas marítimas e pesqueiras na unión europea: política marítima integrada e crecemento azul
Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores:
-Trazabilidade
-Produtos ecoetiquetados
-Valoración da calidade medioambiental na demanda de produtos do mar
-Alimentos agrarios con igp
Valoración económica de espazos naturais:
-Rede natura 2000
-Usos madeirables e valores sen mercado
-Institucións e análises de políticas públicas na xestión de recursos naturais
Avaliación económica de impactos ambientais:
-Efectos do quentamento global sobre pesquerías e espazos naturais
-Elaboración de indicadores ambientais de actividades económicas
-Efectos de mareas negras
-Externalidades de fontes de enerxía renovables
Actividades turísticas de ocio e recreo:
-Valoración de recursos e proxectos turísticos
-Usos activos de patrimonio natural
-Efecto do turismo no desenvolvemento local
-Propostas de ordenación sostible do litoral

Membros de grupo

Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Subdirector/a
Economía aplicada
Coordinador/a
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Subdirector/a 2
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro

Resultados de investigación