ERENEA (Economía dos Recursos Naturais e Ambientais)

Datos xerais

Data de alta
31/03/2017
Códigos de adscrición de centro
303
Código
HI8

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias económicas e empresariais (campus de vigo, lagoas-marcosende)
Teléfono
986812049
Correo electrónico
Páxina web
http://erenea.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas
Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores
Valoración económica de espazos naturais
Avaliación económica de impactos ambientais
Actividades turísticas de ocio e recreo
Palabras chave
Pesca e acuicultura
impactos socioeconómicos
preferencias dos consumidores
poder de mercado
indicadores ambientais
contaminación ambiental e mariña
patrimonio marítimo
medio
cambio climático
turismo
espazos naturais
recursos naturais
gobernanza

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas:
-Análise económica e avaliacións de medidas de xestión de pesquerías
-Observatorio de prezos, seguimento e transmisión de prezos de produtos do mar: axentes e redes comerciais
-Informes sobre Política Marítima e Política Pesqueira na Unión Europea
-Estimación de beneficios sociais da conservación do patrimonio marítimo-pesqueiro
Gobernanza e recursos naturais:
-Sistemas socio-ecolóxicos e sistemas de gobernanza
-Avaliación de políticas económicas sobre recursos naturais
-Políticas marítimas e pesqueiras na unión europea: política marítima integrada e crecemento azul
Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores:
-Trazabilidade
-Produtos ecoetiquetados
-Valoración da calidade medioambiental na demanda de produtos do mar
-Alimentos agrarios con igp
Valoración económica de espazos naturais:
-Rede natura 2000
-Usos madeirables e valores sen mercado
-Institucións e análises de políticas públicas na xestión de recursos naturais
Avaliación económica de impactos ambientais:
-Efectos do quentamento global sobre pesquerías e espazos naturais
-Elaboración de indicadores ambientais de actividades económicas
-Efectos de mareas negras
-Externalidades de fontes de enerxía renovables
Actividades turísticas de ocio e recreo:
-Valoración de recursos e proxectos turísticos
-Usos activos de patrimonio natural
-Efecto do turismo no desenvolvemento local
-Propostas de ordenación sostible do litoral

Membros de grupo

Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Coordinador/a
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
sen asignacion
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Economía aplicada
Miembro

Resultados de investigación