Enxeñería Eficiente e Dixital

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Dixitalización Industrial. Sistemas complexos de integración dixital de servizos industriais
(control de produción, trazabilidade, mantemento, etc.).
Enxeñería de Sistemas e Informática Industrial.
Control de eixes e robótica non convencional
Automatización industrial avanzada de maquinaria
Automatización de sistemas de manutención, loxística e produción industrial
Desenvolvemento de Estándares para a automatización industrial
Seguridade industrial.
Enerxías renovábeis: simulación e integración en redes eléctricas
Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección
Tecnoloxía eléctrica
Calidade do Subministro
Avaliación da eficiencia enerxética en instalaciónTermografía infravermella de instalacións eléctricas
Sistemas de eficiencia enerxética
Palabras chave
Dixitalización Industrial
Automatización Industrial
Robótica e Mecatrónica
Enerxía
Eficiencia
Enerxías Renovábeis

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Ingeniería de sistemas y automática
Miembro
Ingeniería de sistemas y automática
Coordinador/a
Ingeniería eléctrica
Miembro
Ingeniería eléctrica
Miembro
Ingeniería eléctrica
Miembro
Ingeniería de sistemas y automática
Miembro
Ingeniería eléctrica
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería eléctrica
Subdirector/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería de sistemas y automática
Miembro
Ingeniería eléctrica
Miembro

Resultados de investigación