Enxeñería de Sistemas e Autómatica

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Automatización Industrial Avanzada de maquinaria.
temas de control de eixes e robótica non convencional.
Impresión 3D industrial.
Automatización de sistemas de manutención, logística e produción industrial.
Automatización de maquinaria.
Sistemas complexos de integración vertical de servizos industriais (control de produción, trazabilidade, mantemento, etc.).
Desenvolvemento de Estándares para a automatización industrial: ISO 10303 STEP, IEC 61131-3.

Resultados de investigación