Enxeñería de Equipos Electrónicos

Datos xerais

Data de alta
20/12/2021
Códigos de adscrición de departamento
D00t11
Códigos de adscrición de centro
312
Código
E03

Contact

Enderezo
Escuela de Ingeniería Industrial
Campus de Vigo
Teléfono
+34 986 812 143
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
-Circuítos electrónicos convertedores de enerxía eléctrica.
-Circuítos de procesamento dixital de sinal baseados en microcontroladores ou FPGA.
-Sensores de medida e circuítos electrónicos de acondicionamento.
-Fiabilidade de compoñentes, circuítos e sistemas electrónicos.
-Sistemas de almacenamento de enerxía eléctrica baseados en supercondensadores e baterías.
-Recollida e almacenamento de enerxía residual para aplicacións en sistemas cableados.
Palabras chave
Acondicionamento de sinal, almacenamento de enerxía, batería, conversor dc-ac, conversor dc-dc, energy harvesting, ensino, fiabilidade, FPGA, procesamento dixital de sinal, sensor, supercondensador

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Desenvolvemento de tarxetas electrónicas para aplicacións analóxicas, dixitais e mixtas.
Programación de microcontroladores para aplicacións de tempo real e configuración de FPGAs para aceleración do procesado dixital de sinais.
Deseño de convertedores dc-dc para aplicacións específicas: fontes de alimentación especiais, carga rápida de acumuladores eléctricos, convertedores bidireccionais para intercambio de enerxía entre acumuladores de Li e supercondensadores.
Deseño de convertedores dc-ac para aplicacións específicas: xeradores de ultrasóns, actuadores electromecánicos, etc.
Configuración de bancos de proba para automatización de ensaios de equipos de potencia.
Realización de algoritmos para procesado dixital mediante microcontroladores ou FPGAs.
Desenvolvemento de sistemas electrónicos de medida de variables. Sensores intelixentes e comunicación de datos sen fíos. Desenvolvemento de aplicacións específicas para sensores de medida e deseño dos circuítos de acondicionamento: sensores de ultrasóns, imaxe, ópticos, gases, etc.
Realización de estudos de fiabilidade en compoñentes e sistemas electrónicos (ensaios de temperatura, humidade, envellecemento).
Modelado, control de carga e supervisión de sistemas de acumulación de enerxía eléctrica (baterías, supercondensadores).
Deseño de aplicacións específicas que requiren de captación de enerxía residual do ambiente (captadores termoeléctricos, piezoeléctricos, etc.), sistemas electrónicos de baixo consumo e comunicacións sen fíos.
Deseño de sistemas no ámbito das TIC para a mellora da docencia.
Oferta de cursos de formación específicos en Tecnoloxía Electrónica.

Membros de grupo

Tecnología electrónica
Miembro
Tecnología electrónica
Miembro
Tecnología electrónica
Coordinador/a
Tecnología electrónica
Miembro
Tecnología electrónica
Subdirector/a
Tecnología electrónica
Miembro
Tecnología electrónica
Subdirector/a 2
Tecnología electrónica
Miembro
Tecnología electrónica
Subdirector/a 2

Resultados de investigación