Educación, Actividade Física e Saúde. GIES.

Contact

Enderezo
Facultad de CC. de la Educación y del Deporte / Campus da Xunqueira (Pontevedra)
Teléfono
986 801 723
Correo electrónico
Páxina web
http://gies10.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Innovación Educativa: formación de educadores e avaliación de programas
Deporte e actividade física: rendemento e saúde e actividade física e saúde
Saúde: educación para a saúde e calidade de vida
Palabras chave
Empresa, alto rendemento deportivo, muller, xénero, movemento olímpico, comité olímpico internacional, olimpismo, atletismo, saúde, actividade física, programas, rendemento académico, análise dos deportes individuais, adestramento, ensino, atención á diversidade, conflito e violencia escolar, educación e saúde xeral, identidade profesional, historia do traballo social, práctica do traballo social, motricidade, motivación, novas tecnoloxías e educación, educación en valores, formación do profesorado, psico-socioeducativa, ansiedade ante a morte, traballo social, cineantropometría en deportes ximnásticos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e avaliación de programas de innovación educativa
Deseño e avaliación de programas de actividad física saudable
Deseño e avaliación de programas de rendemento deportivo

Membros de grupo

Educación física y deportiva
Miembro
Educación física y deportiva
Coordinador/a
Área externa
Colaborador/a
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Metodología de ccas. del comportamiento
Miembro
Didáctica de la expresión corporal
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Didáctica de la expresión corporal
Miembro
Didáctica y organización escolar
Subdirector/a
Didáctica de la expresión corporal
Colaborador/a
Área externa
Colaborador/a
Educación física y deportiva
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Didáctica de la lengua y la literatura
Miembro
Didáctica y organización escolar
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Fisioterapia
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica de la expresión musical
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación