ECOSOT: Economía, Sociedade e Territorio

Contact

Enderezo
Facultad de CC. Económicas e Empresariais
Campus Lagoas-Marcosende, s/n
36310 VIGO
Teléfono
986812448
Fax
986812401
Correo electrónico
Páxina web
http://ecosot.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Análise económica da desigualdade, pobreza e a polarización
Estudo da evolución da desigualdade do consumo e do ingreso entre países
Estudo das diferenzas de produtividade entre empresas e establecementos
Mercado laboral: desemprego, discriminación salarial e segregación ocupacional
Recursos naturais: modelos estocásticos aplicados á política pesqueira; bioeconomía
Historia Económica: análise histórica da facenda pública española; estudo histórico e económico do turismo; historia empresarial do turismo
Teoría de xogos: reparto de custes; modelos de negociación; elección social
Palabras chave
Desigualdade
pobreza
polarización
benestar
mercado de traballo
segregación
discriminación
xénero
raza
recursos naturais
raza
bioeconomía
teoría de xogos
elección social
historia económica
historia do turismo
historia da facenda pública

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Estudos sobre desigualdade, pobreza e discriminación.
- Deseño e realización de enquisas.
- Deseño de poxas.
- Deseño de rutas óptimas de transporte.
- Xestión de inventarios.

Membros de grupo

Análisis matemático
Coordinador/a
Estadística e investigación operativa
Miembro
Estadística e investigación operativa
Miembro
Historia e instituciones económicas
Subdirector/a 2
Fundamentos del análisis económico
Miembro
Economía aplicada
Miembro
Estadística e investigación operativa
Subdirector/a
Estadística e investigación operativa
Miembro

Resultados de investigación