ECOLOXÍA ANIMAL

Contact

Enderezo
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal
Facultade de Bioloxía
Campus de Vigo
36310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812593
Correo electrónico
Páxina web
http://gea.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Bioloxía e Ecoloxía do solo. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
-Biología e Ecoloxía de lombrices de terra. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Vermicompostaje de residuos orgánicos. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Ecoloxía do comportamiento. IP Alberto Velando e Sin-Yeon Kim
- Ecoloxía evolutiva. IP Alberto Velando e Sin-Yeon Kim
- Evolución das estratexias vitais. IPs Sin-Yeon Kim e José Carlos Noguera
- Funcionamiento de ecosistemas terrestres. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Conservación de Fauna. IPs Alberto Velando e José Carlos Noguera
Tratamento dos residuos orgánicos polos sistemas biolóxicos: compost e vermicompost.
Estudo e produción a escala piloto de biofertilizantes e bioplaguicidas a través de vermicompostaje de bagazo de uva e bagazo de uva destilado de uvas brancas e vermellas.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost: capacidade fertilizante, toxicidade potencial e persistencia dos patóxenos para os seres humanos e cultivos.
Metaxenómica e enfoques metatranscriptómicos para o estudo das interaccións e os cambios na composición, estrutura e función das comunidades microbianas en vermicompostaxe, chan, rizosfera e filosfera dos cultivos.
Aplicación de fertilizantes (vermicompostaje) en vides, flores, horticultura e outros cultivos: En fase sólida e líquida e biopesticidas en pulverizacións foliares.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Biotratamento de residuos orgánicos en fase sólida: vermicompostaxe e compostaxe.
Estudo e produción a escala piloto de biofertilizantes e bioplaguicidas a través de vermicompostaxe de bagazo de uva e bagazo de uva destilado de uvas brancas e vermellas.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost: capacidade fertilizante, toxicidade potencial e persistencia dos patóxenos para os seres humanos e cultivos.
Metaxenómica e enfoques metatranscriptómicos para o estudo das interaccións e os cambios na composición, estrutura e función das comunidades microbianas en vermicompostaxe, chan, rizosfera e filosfera dos cultivos.
Aplicación de fertilizantes (vermicompostaxe) en vides, flores, horticultura e outros cultivos: en fase sólida e líquida e biopesticidas en pulverizacións foliares.
Caracterización física, química e biolóxica de chans, residuos orgánicos e substratos vexetais.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost.
Análise bioinformático para o estudo de metaxenomas e/ou microbiomas (DNA metabarcoding), nun campo que se pode denominar xenómica ambiental ou xenómica de comunidades. Os nosos servizos comprenden desde o procesado das secuencias ata a análise estatística dos datos obtidos.

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Zoología
Coordinador/a
Zoología
Investigador/a Principal
Desconocida
Investigador/a Principal
Zoología
Personal Apoio
Zoología
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Ecologia
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Zoología
Investigador/a Principal
Ecologia
Personal Apoio
Zoología
Miembro
Zoología
Investigador/a Principal

Resultados de investigación