Deseño e Simulación Numérica en Enxeñaría Mecánica

Datos xerais

Data de alta
22/09/2021
Códigos de adscrición de departamento
D00t03
D00t16
Códigos de adscrición de centro
312
305
Código
TDSN

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Modelización matemática e análise numérica de problemas en mecánica
de sólidos e termo-mecánica. IP José R. Fernández
Modelización e cálculo numérico mediante técnicas de tipo elementos
finitos aplicado á enxeñaría. IP Abraham Segade
Diseño e integración de sistemas mecano-electro-electrónicos
(mecatrónica) para instrumentos de laboratorio e equipos industriais.
IP Enrique Casarejos
Análise de sistemas mecánicos con técnicas de dinámica multicorpo.
IP Marcos López

Membros de grupo

Matemática aplicada
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Coordinador/a
Ingeniería mecánica
Investigador/a Principal
Ingeniería mecánica
Investigador/a Principal
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Matemática aplicada
Miembro
Desconocida
Miembro
Matemática aplicada
Subdirector/a
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación