Dereito Mercantil e do Traballo

Contact

Enderezo
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Campus de Vigo
Teléfono
+34 986 813 889
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Dereito do Mar.
- Dereito da Competencia.
- Traballo autónomo.
- Mecanismos de mantemento do emprego.
- Propiedade intelectual e industrial.
- Dereito de Sociedades.
- Negociación colectiva.
- Emprego.
- Ética nas relación mercantís e laborais.
Palabras chave
Sociedades mercantís, negociación colectiva, emprego, competencia

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Asesoramento en Dereito Mercantil e do Traballo.
- Negociación colectiva.
- Plans de igualdade.
- Relacións de postos de traballo.
- Dereito da Competencia.

Membros de grupo

Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho mercantil
Miembro
Derecho mercantil
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho mercantil
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Coordinador/a
Derecho mercantil
Miembro
Desconocida
Miembro
Derecho mercantil
Investigador/a Principal
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho mercantil
Miembro
Desconocida
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro
Derecho del trabajo y de la s. social
Miembro

Resultados de investigación