Dereito Financieiro e Tributario

Datos xerais

Data de alta
01/01/1998
Códigos de adscrición de centro
308
Código
CJ2

Contact

Enderezo
Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus Lagoas-Marcosende (Vigo)
Teléfono
986 813 892
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
A proba no procedemento de xestión
Armonización fiscal na UE
Impostos directos e indirectos
Incentivos fiscais
Leasing e renting
Mercosur
O IVE nas operacións
inmobiliarias
Procedemento de xestión tributaria
Procedemento inspector
Procedemento sancionador
Procedementos concursais da facenda pública
PEMES
Recaudación dos tributos
Rendementos do capital mobiliario
Réxime tributario da empresa familiar
Réxime tributario das operacións de
reestructuración empresarial (fusións, escisións,
aportacións de ramas de actividade)
Réxime tributario das
sociedades holding
Réxime tributario das
telecomunicacións
Réxime tributario do i+d
Réxime tributario das xuntas de compensación
Supostos de responsabilidade tributaria
Tasación pericial contradictoria
Tratamento tributario e fiscal dos plans de pensións
Tributación medioambiental
Xestión tributaria das comunidades autónomas
Réxime tributario dos portos e zonas francas
Prevención do blanqueo de capitais
Palabras chave
Harmonización fiscal, poder financeiro, tributos, impostos, administración tributaria, orzamento e gasto público

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Formación a colectivos
Informes xurídicos
Publicacións xurídicas
Investigación xurídica

Membros de grupo

Derecho financiero y tributario
Miembro
Derecho financiero y tributario
Miembro
Derecho financiero y tributario
Coordinador/a
Derecho financiero y tributario
Miembro
Derecho financiero y tributario
Miembro
Derecho financiero y tributario
Miembro
Derecho financiero y tributario
Miembro
Desconocida
Miembro
Sin asignar
Miembro
Derecho financiero y tributario
Miembro

Resultados de investigación