COmputational LEarnig

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
04/03/2005
Códigos de adscrición de departamento
D00h12
D00t15
Códigos de adscrición de centro
106
301
Código
IA1

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procura de respostas.
Aprendizaxe automático.
Minería de opinións.
Procesamento da linguaxe natural.
Corpus
Terminoloxía
Convencións textuais
Tecnoloxías da tradución
Recursos multilingües

Resultados de investigación