COmputational LEarnig

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
04/03/2005
Códigos de adscrición de departamento
D00h12
D00t15
Códigos de adscrición de centro
106
301
Código
IA1

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procura de respostas.
Aprendizaxe automático.
Minería de opinións.
Procesamento da linguaxe natural.
Corpus
Terminoloxía
Convencións textuais
Tecnoloxías da tradución
Recursos multilingües

Membros de grupo

Ccia. de computación e inteli.artificial
Subdirector/a 2
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Matemática aplicada ii
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Coordinador/a
Matemática aplicada ii
Subdirector/a
Desconocida
Personal Apoio
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro

Resultados de investigación