COmputational LEarnig

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
04/03/2005
Códigos de adscrición de departamento
D00h12
D00t15
Códigos de adscrición de centro
106
301
Código
IA1

Contact

Enderezo
E. S. DE ENXEÑERIA INFORMATICA
Campus As Lagoas, s/n
Ourense
Teléfono
+34 988 387 030
Correo electrónico
Páxina web
http://lia.esei.uvigo.es/lia/view/index.php

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procura de respostas.
Aprendizaxe automático.
Minería de opinións.
Procesamento da linguaxe natural.
Corpus
Terminoloxía
Convencións textuais
Tecnoloxías da tradución
Recursos multilingües
Palabras chave
Procesamento da linguaxe natural, tecnoloxías da lingua,
aprendizaxe automática, representación do coñecemento,
razoamento automático, extracción de información,
recuperación de información, busca de respostas, minaría de
textos e opinións, modelización, modelos da linguaxe, modelos
ambientais, optimización numérica, simulación numérica,
sistemas de control.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Procesamento da linguaxe natural e tecnoloxías da lingua.
Minaría de textos e análise de sentimento. Supervisión na
toma de decisións.
Recuperación/extracción de información. Busca de
respostas.
Aprendizaxe e razoamento automático. Representación do
coñecemento.
Modelos computacionais. Modelos da linguaxe.
Modelos matemáticos. Modelos ambientais. Sistemas de
control, simulación e optimización numéricos.

Membros de grupo

Ccia. de computación e inteli.artificial
Subdirector/a 2
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Matemática aplicada ii
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Coordinador/a
Matemática aplicada ii
Subdirector/a
Desconocida
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro

Resultados de investigación