BiotecnIA_Biotecnoloxía Industrial e Enxeñería Ambiental

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
A) LIÑA DE BIOTECNOLOXÍA INDUSTRIAL ( Prof. Responsable: J. M. Domínguez)
Illamento e caracterización de microorganismos extremófilos
Recuperación de substancias bioactivas de diversos residuos
Deseño de biorreactores e optimización de bioprocesos para o aproveitamento de residuos agroindustriais e a obtención de aditivos alimentarios naturais
B) LIÑA DE AROMAS E SENSORIAL ( Prof. Responsable: J. M. Domínguez)
C) LIÑA DE ENXEÑERÍA AMBIENTAL ( Prof. Responsable: C. Cameselle)
Remediación e recuperación de chans e augas subterráneas contaminadas
Xestión e tratamento de augas e efluentes industriais
Xestión, tratamento e valorización de residuos industriais
D) SUSTENTABILIDADE DE PROCESOS V PROXECTOS ( Prof. Responsable: C. Cameselle)
E) Geoquímica de Solos e Sedimentos ( Prof. Responsable: E. de Blas)
Incendios forestais, metano e cambio climático
Repelencia da auga do solo

Membros de grupo

Edafología y química agrícola
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Ingeniería química
Investigador/a Principal
Análisis matemático
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Coordinador/a
Ingeniería química
Miembro

Resultados de investigación