Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Contact

Enderezo
Facultade de Bioloxia
Edificio de CC Experimentais
Bloque B, 3º Andar
Despacho 21 / Buzón 116
Campus Universitario
36310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812561
Correo electrónico
Páxina web
http://agrobiologia.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Solos, adsorción, desorción, influencia de Elementos Potencialmente Tóxicos.
Contaminación, fertilidade, calidade de solos, sustentabilidade, secuestro de Carbono.
Estudos de interaccion entre especies vexetais. Búsquedas de bioherbicidas e protección vexetal.
Ecofisioloxía vexetal: fisioloxía en condicións adversas, efectos sobre fotosíntesis e marcadores de estrés.
Interacción planta-microorganismos: relación entre plantas e microorganismos da madeira e do solo. Búsqueda de funxicidas selectivos.
Fitorremediación; metabolismo secundario; efecto de metabolitos secundarios nos diferentes trazos fisiolóxicos.
Palabras chave
Solos, Residuos, Contaminación, Fertilidade, Lodos residuais, avaliación, impacto ambiental
Calidade, contaminación e fertilidade de solos, recuperación de solos contaminados, reutilización de residuos, ecofisioloxía vexetal, estrés, alelopatía, metabolismo secundario

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise e estudos de fertilidade en solos de cultivo.
Análise de contaminantes en solos.
Análise de calidade de solos e plantas.
Análise de residuos.
Estudos de recuperación de solos contaminados.
Estudos de aplicación de residuos ao solo.
Estudos de mellora da calidade de cultivos.
Estudos de mellora da fertilidade de solos de cultivo.

Membros de grupo

Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Desconocida
Miembro
Fisiología vegetal
Subdirector/a 2
Edafología y química agrícola
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Producción vegetal
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Fisiología vegetal
Subdirector/a
Fisiología vegetal
Miembro
Edafología y química agrícola
Coordinador/a
biologia vegetal (sustituida)
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Fisiología vegetal
Personal Apoio
Fisiología vegetal
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación