Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Contact

Enderezo
Facultade de Bioloxia
Edificio de CC Experimentais
Bloque A, 2º Andar
Despacho LI16 / Buzón 163
Campus Universitario
36310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812616
Correo electrónico
Páxina web
http://agrobiologia.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Solos, adsorción, desorción, influencia de metais pesados
Pesticidas, contaminación, fertilidade, calidade de solos, sustentabilidade.
Estudios de interaccion entre especies vexetais. Búsquedas de bioherbicidas e protección vexetal
Ecofisioloxía vexetal: fisioloxía en condicións adversas, efectos sobre fotosíntesis e marcadores de estrés.
Interacción planta-microorganismos: relación entre plantas e microorganismos da madeira e do solo. Búsqueda de funxicidas selectivos
Fitorremediación; metabolismo secundario; efecto de metabolitos secundarios nos diferentes trazos fisiolóxicos.
Palabras chave
Solos, Residuos, Contaminación, Fertilidade, Lodos residuais, avaliación, impaco ambiental
Calidade, contaminación e fertilidade de solos, recuperación de solos contaminados, reutilización de residuos, ecofisioloxía vexetal, estrés, alelopatía, metabolismo secundario

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise e estudos de fertilidade en chans de cultivo.
Análise de contaminantes en chans.
Análise de calidade de chans e plantas.
Análise de residuos.
Estudos de recuperación de chans contaminados.
Estudos de aplicación de residuos ao chan.
Estudos de mellora da calidade de cultivos.
Estudos de mellora da fertilidade de chans de cultivo.

Membros de grupo

Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
sen asignacion
Fisiología vegetal
Miembro
Desconocida
Miembro
Fisiología vegetal
Subdirector/a 2
Edafología y química agrícola
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Producción vegetal
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Fisiología vegetal
Subdirector/a
Fisiología vegetal
Miembro
Edafología y química agrícola
Coordinador/a
biologia vegetal (sustituida)
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Fisiología vegetal
Personal Apoio
Fisiología vegetal
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación