ROSA MARIA LOVEIRA PAZO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Fundamentos da análise económica e historia e institucións e
Nombre de centro de adscripción
Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais
Nombre de área de adscripción
Fundamentos del análisis económico
Códigos UNESCO
TEORIA ECONOMICA
Correo electrónico

Perfiles externos

Scopus Author ID
14025577600

Resultados de investigación