ROI OTERO ALONSO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Ecoloxía e bioloxía animal
Nombre de centro de adscripción
E.T.S. DE ENXEÑERIA DE MINAS - VIGO
Nombre de área de adscripción
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación