OSCAR FERREIRO VAZQUEZ

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Tradución e lingüística
Nombre de centro de adscripción
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nombre de área de adscripción
Traducción e interpretación
Códigos UNESCO
LINGÜÍSTICA APLICADA
Correo electrónico

Resultados de investigación