CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nombre de centro de adscripción
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nombre de área de adscripción
Botánica
Códigos UNESCO
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras clave
Botánica
paleoecoloxía
paleoclimatoloxía
bioloxía floral
humedais

Resultados de investigación