Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Resultados de investigación