XOAN PAULO RODRIGUEZ YAÑEZ

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Lingüística general

Research results