VALENTINA MARTA RODRIGUEZ

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación
UNESCO codes
Applied linguistics

Research results