TAMARA VARELA VILA

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación
UNESCO codes
Applied linguistics

Research areas

Research group
Keywords
tradución
lingüística de corpus
terminoloxía

External profiles

ORCID ID
0000-0002-8447-8102

Research results