SARA LOUREDO CASADO

Personal information

Assignation department
Dereito privado
Assignation center
*Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Assignation area
Derecho mercantil

External profiles

ORCID ID
0000-0002-7847-5239

Research results