ROSA MARIA LOVEIRA PAZO

Personal information

Assignation department
Fundamentos da análise económica e historia e institucións e
Assignation center
*Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Assignation area
Fundamentos del análisis económico
UNESCO codes
Economic theory

External profiles

Scopus Author ID
14025577600

Research results