ROSA MARIA FARTO SEGUIN

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
Toralla Marine Science Station
Assignation area
Microbiología
UNESCO codes
Microbiology

Research results