MONICA GARCIA FREIRIA

Personal information

Assignation department
Dereito público especial
Assignation center
*Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Assignation area
Desconocida

External profiles

ORCID ID
0000-0002-6580-1787
WoK ResearcherID
AAA-2759-20

Research results