MARIO DIZ OTERO

Personal information

Assignation department
Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Assignation center
*Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Assignation area
Didáctica de la expresión musical