MARIA SUSANA CRUCES COLADO

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación

External profiles

ORCID ID
0000-0001-8756-2273

Research results